Soustava lineárních rovnic

Zadej počet rovnic:

n =